In memoriam Eric Huys (1950-2023)

Op 30 december 2023 is Eric Huys overleden, actief lid van de Werkgroep Geschiedenis Sint-Kruis van april 1997 tot januari 2002. 

Eric was in Brugge geboren op 26 april 1950 en werd dus amper 73 jaar.

Ewald Vancoppenolle, medestichter van de werkgroep, kende hem goed. Hij schrijft: “Eric volgde zijn lagere school in het landelijke Ramskapelle en noemde dat de universiteit van zijn jeugd. Dit was steeds het  laconieke antwoord op de vraag waar hij  gestudeerd had. Daarmee bedoelde hij dat het lager onderwijs een zeer belangrijke rol speelde in zijn leven. Ook de binding met het dorp heeft hij levenslang gekoesterd. 

Tijdens zijn humanioraperiode in het Sint-Lodewijkscollege had hij al belangstelling voor het vak geschiedenis. Dit werd bevestigd door zijn universitaire studies geschiedenis aan de VUB te Brussel. Hij werd leraar geschiedenis aan de athenea van Assebroek, Veurne en Brugge. Hij switchte zijn loopbaan en kon zich uitleven in het Rijksarchief van Brugge en Kortrijk en publiceerde inventarissen, vooral in het tijdschrift Rond de Poldertorens: “Overzicht van archieven en archiefbronnen voor de studie van de Zwinstreek”.  

Eric Huys werkte mee aan de uitgave Bastions zonder grenzen en publiceerde meerdere artikels over de wateringen en polders van zijn Zwinstreek. Als actief lid van de Werkgroep Geschiedenis Sint-Kruis en  Heemkring Brugs Ommeland/ Maurits Van Coppenolle deed hij onderzoek naar de geschiedenis van zijn tweede thuis. 

Eric was medestichter van de Geschied- en Heemkundige Kring VIvenkapelle in 2006 en bleef actief lid tot de stopzetting van de kring eind 2023. 

Hij was tot 2017 voorzitter van Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago en bleef er nadien  erevoorzitter. 

Een zware tegenslag was het overlijden van zijn echtgenote Hilde in 2017. Met Eric vriendschap sluiten oversteeg zijn vrijzinnig humanistisch denken. Voor Ramskapelle en Viven waar hij graag woonde met zijn gezin, zijn twee kinderen en vijf kleinkinderen, blijft hij een herinnering.” 

De Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis en vzw Brugs Ommeland/Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle bieden de familie hun oprechte deelneming aan bij het overlijden van deze verdienstelijke heemkundige.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.