ERFGOED SINT-ANDRIES

Over de werkgroep


Wapenschild Sint-Andries

Meer weten? Klik op de afbeelding


Onze werking

Stichtende leden Werkgroep Erfgoed Sint-Andries

De Werkgroep Erfgoed Sint-Andries (WESA) werd opgericht in 2003. Het doel was de lokale geschiedenis van de gemeente Sint-Andries te bewaren voor de nakomende generaties, door het verzamelen, bestuderen en omschrijven van deelaspecten van de vroegere gemeente Sint-Andries. Het interesseveld van de Werkgroep Erfgoed Sint-Andries (WESA) kan zowel historisch, volkskundig, genealogisch, architecturaal of heemkundig van aard zijn. Het bronnenmateriaal dat gebruikt wordt kan zeer divers van aard zijn, zoals bestaande administratief-gemeentelijke bronnen, geschreven teksten, kranten, foto's en afbeeldingen, alsook mondelinge overlevering.

 

Geregeld organiseren we een tentoonstelling, brengen we een gelegenheidspublicatie uit of verzorgen we heemkundige wandelingen of lezingen.

Iedereen die wil meewerken kan contact opnemen met de werkgroep via hugo.vandekeere@telenet.be of ewald.vancoppenolle@skynet.be . Een specifieke voorkennis of opleiding is niet vereist, motivatie en interesse des te meer.

Afhankelijk van de motivatie van onze vrijwilligers plannen wij voor de toekomst een tentoonstelling met als werktitel: "Gistelse Steenweg; slagader door Sint-Andries". Het zou een 'patchwork' van heemkundige schetsen moeten tonen, die verschillende haltes op deze weg belichten, een weg die tegelijk dwars door de gemeente snijdt en tevens de verbinding is van Noord en Zuid.

Er staat nog geen exacte termijn op de uitvoering van dit concept.


Onze tentoonstellingen

2013, september: Op deze lap grond waar ooit de Abdij stond

Onder deze titel werd in 2013 in het RVT Regina Coeli een tentoonstelling gehouden over de oude Sint-Andriesabdij, van haar ontstaan in 1100 tot haar neergang circa 1797. Centraal stuk was een maquette van de Sint-Andriesabdij, ingeplant op het huidige stratenpatroon van Gistelse Steenweg en Koning Leopold III-laan. De reconstructie van de abdij betrachtte het mooi vogelperspectief uit het fraaie werk van Sanderus, de Flandria Illustrata in 3D te visualiseren. Verder werd de periode van de godsdienstoorlogen en heropbouw belicht, de afbraak onder Frans bewind en de rol van het abtsgebouw in de vooravond van de tweede wereldoorlog met de capitulatie van België door Leopold III.

Lees meer »

2010, december: Naar de Vaantjes

In 2010 was het honderd jaar geleden dat  Maurits Van Coppenolle, naar wie onze heemkring is genoemd, werd geboren. Maurits was een verzamelaar van bedevaartvaantjes  en deze verzameling paste in de jaarlijkse tentoonstelling in de Sint-Andriesabdij. Uit deze privéverzameling toonden wij in de Gregoriuszaal 84 originele bedevaartvaantjes uit West-Vlaanderen. Een verzorgde kleurbrochure bracht een mooi overzicht van de tentoongestelde collectie. 

Lees meer »

2008, oktober: Sint-Andries nu en toen, een selectie uit oude prentbriefkaarten

Onder deze titel werd in 2008 in het RVT Regina Coeli een tentoonstelling gehouden over Sint-Andries in oude postkaarten. Exact dezelfde plaatsen als op de postkaarten werden opnieuw gefotografeerd en met elkaar geconfronteerd. Tevens werden de beelden uitvoerig van commentaar voorzien. Aanvullend werd een uitgebreide reeks speciaal opgenomen foto's en luchtfoto's van Sint-Andries tentoongesteld. Met een brochure van 105 bladzijden kon je achteraf nog eens nagenieten.

Lees meer »

2006, september: De Postgeschiedenis van Sint-Andries 1836 tot heden

In het Provinciehuis  “Tolhuis”  in Brugge stelde ons lid Renaat Dusauchoit (†) zijn persoonlijke collectie voor.  De getoonde eerste poststukken van 1842 waren nog verzegelde brieven. Verder toonden we de evolutie van postzegels met enkel Franstalige stempel naar tweetalige stempels in 1922, en tenslotte louter Nederlandstalige omstreeks 1930. Een brochure op 50 exemplaren werd aangeboden.

Lees meer »

Heemkundige wandelingen

2015: centrum  Sint-Andries (kerk en Hallenhuis)

Het Brugs Ommeland organiseerde samen met de Werkgroep Erfgoed Sint-Andries op 20 november 2015 een wandeling onder leiding van Ewald Vancoppenolle. De focus lag op de bezienswaardigheden in het centrum van de gemeente Sint-Andries. Zo werd aandacht besteed aan de kerk en het interieur, de begraafplaats, de oude site van de Sint-Andriesabdij en het op basis van archeologische vondsten gereconstrueerde Merovingische hallenhuis (6de – 8ste eeuw) op het domein van het toenmalige rusthuis Fabiola, nu RVT Hallenhuis.

Lees meer »

Onze publicaties

Onze werkgroep stelde enkele publicaties samen.

2006:  Eigen Heerd is Goud weerd

2008:  Sint-Andries toen en nu - een selectie uit oude prentbriefkaarten

2010:  Herbergen, cafés en brouwerijen in Sint-Andries van vroeger en nu

2010: Naar de Vaantjes - West-Vlaamse bedevaartvaantjes


Onze collecties

Wie over Sint-Andries meer wil weten dan wat er over te googelen valt, kan ons steeds contacteren: hugo.vandekeere@telenet.be

In ons algemeen documentatiecentrum van de heemkundige kring (lokaal De Zorge, Moerkerkse Steenweg 194 Sint-Kruis) kan je op donderdagnamiddag steeds onze collectie boeken en heemkundige tijdschriften raadplegen. Daar zit ook heel wat materiaal in over Sint-Andries: foto's, krantenknipsels, boeken, tijdschriften...