Lid worden: wat krijg je ervoor?


 • Lidgeld 2024:
  • gewoon lid binnen België:  28 euro
  • erelid: 40 euro (jouw naam wordt dan met jouw toestemming opgenomen in het oktobernummer van Heemkundige Bijdragen)
  • buiten België, binnen Europa: 35 euro
  • buiten Europa: 45 euro

Overschrijven op BE 56 0013 3727 0288 / BIC: GEBABEBB op naam van Brugs Ommeland vzw, met vermelding  ‘lidgeld 2024 + naam en adres'.

   


  • Wat krijg je ervoor?
   • een abonnement op ons driemaandelijkse tijdschrift Brugs Ommeland met historisch verantwoorde artikels
   • een abonnement op ons driemaandelijkse tijdschrift Heemkundige Bijdragen met activiteitenkalender en artikels 
   • gratis toegang tot 't Brugs Uurtje en onze causerieën
   • verminderde deelnameprijs aan lezingen en gidsbeurten
   • persoonlijke uitnodiging op activiteiten via de digitale nieuwsbrief (mits opgave van mailadres)
   • 10% korting op boeken in De Brugse Boekhandel (Dijver 1, 8000 Brugge)
   • verzekering tijdens onze activiteiten

   

  • Inwonende gezinsleden genieten mee van de voordelen van het lidmaatschap!