De vzw Brugs Ommeland - Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van CoppenolleDe vzw Brugs Ommeland Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle verzamelt, inventariseert, ontsluit, onderzoekt en publiceert sinds 1958 wat leeft of leefde in Brugge en de gefusioneerde randgemeenten. Daarvoor bestuderen wij niet alleen bronnen, maar verzamelen we ook getuigenissen en beeldmateriaal (foto's, dia's, films, affiches, schilderijen, kaarten, vlaggen, ...) van stads- en dorpsgezichten, festiviteiten, bewoners en onze stadstaal. We kunnen daarvoor rekenen op veel vrijwilligers.

Wij delen onze kennis en passie met wie geïnteresseerd is via publicaties, lezingen, Brugse Uurtjes, causerieën, gidsbeurten en exposities.

 

Ons lokaal is gevestigd in de Moerkerkse Steenweg 194 in 8310 Sint-Kruis.