Onze tijdschriften


Onze kring brengt twee tijdschriften uit, telkens viermaal per jaar. Abonnement op beide tijdschriften is inbegrepen in het jaarlijkse lidgeld.

BRUGS OMMELAND brengt onze leden driemaandelijks een rist artikels van geschied-, heem- of erfgoedkundige aard over Brugge en zijn ommeland. Wie zelf een diepgaande bijdrage wil schrijven kan die aanbieden of voorstellen bij hoofdredacteur Jan D'hondt. Artikels zijn doorgaans voorzien van een bronnenopgave en enkele illustraties.

De redactieraad bestaat uit Bernard Schotte, Brigitte Beernaert, Jan D’hondt, Marc Ryckaert, Stefan Decraemer en Geert Souvereins. Hoofdredacteurs waren respectievelijk Jozef Penninck (1961 tot 1979), Marc Ryckaert (1979-1997) en sinds 1997 Jan D’hondt.

Het eerste nummer verscheen in januari 1961 op A4-formaat met tekeningen als illustratie. Sinds 1976 heeft Brugs Ommeland het huidige A5-formaat. De tekeningen zijn ondertussen kleurenfoto’s geworden.

HEEMKUNDIGE BIJDRAGEN informeert onze leden driemaandelijks over geplande en voorbije activiteiten van de heemkring. Ook is er plaats voor vragen, aankondigingen, nieuw verschenen boeken en andere weetjes.

Daarnaast biedt het een forum voor korte artikels van heemkundige aard. Hierbij kan iedereen een eigen inbreng inzenden over een (heemkundig) onderwerp of feit waar men kennis van heeft, om het wereldkundig te maken. Steeds welkom voor korte artikels of vragen hieromtrent bij eindredacteur hugo.vandekeere@telenet.be

De eerste jaargang verscheen in januari 1970 met als eindredacteur Jozef Penninck. Per jaar verschenen toen twaalf nummers. De frequentie kromp doorheen de jaren naar zes en sinds 2018 vier nummers per jaar. Eindredacteurs na Jozef Penninck waren Ewald Vancoppenolle (1984-2016), Yvette Kemel (2016-2019) en nu Hugo Vandekeere.


Onze digitale nieuwsbrief heeft geen vast ritme van verschijnen. Doel is kort op de bal spelen door leden en sympathisanten te herinneren aan onze komende lezingen, Brugse Uurtjes, causerieën, exposities, uitstappen en publicaties. Verantwoordelijken voor de nieuwsbrief waren Chris Weymeis, Yvette Kemel en nu Dirk Heyns. Enkel wie dat wenst ontvangt de digitale brief. Inschrijven kan hiernaast.

Onze Facebookpagina tenslotte wordt bijgehouden door Eddy Pollet.