HEEMKUNDE SINT-KRUIS

Onze werking


De Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis (WHSK) verzamelt, inventariseert en onderzoekt sinds 1988 wat in onze gemeente leeft of leefde. Daarvoor raadplegen we niet alleen archieven, documenten, boeken, kranten en kaarten, maar gaan we ook actief op zoek naar getuigenissen en naar foto’s en schilderijen van dorpsgezichten, festiviteiten en bewoners. Ook aankondigingen van geboorte, huwelijk en overlijden zijn welgekomen bronnen. Wij bewaren en inventariseren dit alles.

We zijn niet alleen geïnteresseerd in het erfgoed van Sint-Kruis en Male, maar ook van het vroegere Sint-Kruis-binnen-de-muren (nu Sint-Annaparochie) en van Vivenkapelle dat tot 1976 deel uitmaakte van Sint-Kruis .

Dienst aan de gemeenschap is onze tweede pijler. We delen graag onze kennis met wie geïnteresseerd is. Dit doen we niet alleen via deze website. Jubilerende groepen doen graag beroep op ons voor info of assistentie. Onze tweejaarlijkse tentoonstellingen tijdens Sint-Kruiskermis in september worden druk bezocht en onze publicaties worden sterk gewaardeerd. 

Je kunt onze collecties ook zelf raadplegen in ons documentatiecentrum, lokaal De Zorge, Moerkerkse Steenweg 194, bij de rotonde nabij de kerk. Dit kan na afspraak met onze documentatiebeheerder maurice.vanparys@skynet.be .


Heb je zelf iets liggen? Of zit je met een vraag?

Heb je als particulier, vereniging of bedrijf interessant materiaal over Sint-Kruis waarvoor je een goede bestemming zoekt (vlag, parochieblad, tijdschrift, affiche, foto, archivalia, verslagboek, glasraampje…)? 
Bij ons is het in goede handen.  

We kunnen ook gewoon een scan of kopie nemen van jouw foto’s, affiches, schilderijen, aankondigingen van doop en huwelijk, doodsbrieven, bidprentjes, akten zonder dat je het kwijt bent.

Zit je met een vraag over Sint-Kruis of een Sint-Kruise familie? 

Contacteer ons.


Heemkundige vriendengroep

We mogen gerust stellen dat de WHSK een hechte heemkundige vriendengroep is geworden. Het vijftiental vaste vrijwilligers komt elke eerste dinsdagavond van de maand samen in De Zorge voor een vergadering rond de algemene werking (aanwinsten, dienstverlening, initiatieven), het vertrouwd worden met oud handschrift en wat we noemen een 'heemkundemoment' over een item van onze gemeente.

Tussendoor werken tijdelijke themawerkgroepen occasioneel aan een publicatie, tentoonstelling of specifieke dienstverlening. Maandelijks komt een tiental 'narchievelingen' samen om aanwinsten te verwerken of bestaande collecties verder te ontsluiten en te beschrijven.

Vind je Sint-Kruis even boeiend als wij en wil je als actief vrijwilliger graag wat van jouw tijd besteden aan ons lokaal erfgoed? Wend je dan tot coördinatoren johan.duyck@hotmail.com of  eric.colenbier@gmail.com .

De vrijwilligers van de WHSK (januari 2023).

Ontbreken op de foto: Marc Declercq, Jan D'hondt, Jos Rondas, Guy Schelpe en Dries Weyts


Onze vrijwilligers

Coördinator Johan Duyck Pastorieweg 3, Sint-Kruis 050 35 88 18
johan.duyck@hotmail.com
Co-coördinator Eric Colenbier Sparrenstraat 75, Assebroek 050 36 45 29
eric.colenbier@gmail.com
Secretaris en contactpersoon Ludo Vandamme Doornhut 28, Sint-Kruis 050 37 03 86
ludo.vandamme@telenet.be
Documentatiebeheerder Maurice Vanparys Blauwkasteelweg 4 / 0101, Sint-Kruis 050 35 47 43
maurice.vanparys@skynet.be
Webbeheerder Tonia Noterman Welvaartstraat 57, Assebroek tonianoterman@gmail.com
Even actieve vrijwilligers Christiane Bekaert Moerkerkse Steenweg 505, Sint-Kruis bekaert.christiane@gmail.com
Rita Bossuyt Kartuizerstraat 118 bus 3, Sint-Kruis rita.bossuyt.lambert@skynet.be
Marc Declercq Hoge Akker 2, Sijsele md867@telenet.be
Yvo De Craemere Assebroeklaan 22, Sint-Kruis yvodecraemere@telenet.be
Jan De Schoolmeester Daverlostraat 210, Assebroek jands1953@gmail.com
Jan D'hondt Fortuinstraat 10, Sint-Kruis jdh1@skynet.be
Annie Demeulenaere Blauwkasteelweg 4/0101, Sint-Kruis maurice.vanparys@skynet.be
Wilfried Kimpe Boomkwekersstraat 15, Sint-Kruis w.kimpe@skynet.be
Jos Rondas Peter Benoitstraat 14/205 Blankenberge jotis@skynet.be
Charles Sabbe Welvaartstraat 17, Sint-Kruis sabbe.charles@telenet.be
Guy Schelpe Leeuwerikstraat 13, Assebroek guy.schelpe@telenet.be
Dries Weyts Polderstraat 23, Sint-Kruis weytsdries@gmail.com

Vroegere vrijwilligers

Blijven bestaan kan enkel dank zij wie de fakkel doorgeeft en dank zij wie die overneemt.  Maakten ook deel uit van onze werkgroep:  Geert Van Poucke (†), André Van Hulle (†), Omer Goens (†), Leon Geers (†), Carlos Jansseune (†), Ronny Vanaelst, Chris Weymeis, Luc Blanckaert, Ewald Vancoppenolle, Filip Degraeve (†), Albert Vermeulen (†), Eric Huys, Yvette Kemel, Guido Stellamans, Werner De Meester, Pol Declercq, Walter Smolders, Dirk Callewaert (†), Marcel Dhoore, Charles Focke, Ilona Degraeve, Jef Vermeulen, Roger Denolf (†) en Kristina Seghers. Voor hun inbreng blijven we dankbaar.