HEEMKUNDE SINT-KRUIS

Collecties van de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis


In zijn ruim 35-jarig bestaan heeft de WHSK nogal wat bijeen gesprokkeld via schenkingen van Sint-Kruizenaars en vrijwilligers en uitzonderlijk door aankoop. We bewaren dat alles als studiemateriaal voor zowel onszelf als voor onderzoekers. 

Voor de inventarisatie van dit alles komen maandelijks onze Narchievelingen samen, WHSK-vrijwilligers die schonen, ordenen en inventariseren. Wie iets uit onze collectie wil raadplegen kan terecht bij onze documentatiebeheerder maurice.vanparys@skynet.be

AFFICHES
De diversiteit aan historische en recente affiches (A0, A1, A2 en A3) is zo groot dat volledigheid nastreven onbegonnen werk is. Ze worden voor allerhande gelegenheden gedrukt: kermissen, fuiven, verenigingsfeesten, optredens, straatfeesten en braderieën, verkiezingen…. Wat we toevallig vinden of krijgen wordt ontvouwd en liggend bewaard. Aan een inventaris zijn we nog niet toe. Ook in het Fonds Carlos Jansseune steken interessante affiches.


LOKALE TIJDSCHRIFTEN
Sint Kruis is gekend voor zijn bloeiende verenigingen. Hun ledenbladen bevatten interessante informele en historische artikels. We bewaren enkel tijdschriften van verenigingen zonder archivaris. Sommige collecties zijn nog onvolledig. Wie toevallig op zolder of na een overlijden exemplaren vindt, kan ons ermee een plezier doen.