Wie was Maurits Van Coppenolle?


Maurits Van Coppenolle in 1938

Onze heemkundige kring dankt zijn naam aan de volkskundige Maurits Van Coppenolle (1910-1955). Hij was niet onze stichter, maar wel een bezieler van de Brugse volkskunde. Hij  was beambte bij de provincie West-Vlaanderen en kreeg onder impuls van E.H. Michel English zeer vroeg belangstelling voor heemkunde en volkskunde. In 1932 verschenen zijn eerste bijdragen in het weekblad Het Belfort en in Toerisme, het tijdschrift van de Vlaamse Toeristenbond. Hij was actief in het Verbond voor Heemkunde, waarvan hij in 1947 secretaris werd. Maurits was medewerker in het Volkskundig Museum in Brugge. Zijn belangrijkste publicaties zijn: Onze Lieve Vrouw van ’t BoompjeWestvlaamsche Bedevaartvaantjes en Uitvaartgebruiken in West-Vlaanderen, een heemkundige studie op basis van de enquêtemethode. Drie jaar na zijn overlijden in 1955 - hij was amper 45 jaar - richtten vrienden op 6 september 1958 als hulde onze heemkundige kring op die nog steeds zijn naam draagt.

Maurits is vader van onze erevoorzitter Ewald Vancoppenolle. Door een administratieve fout verschilt de schrijfwijze van hun familienamen. 

Suzanne Dejaeger en Maurits Van Coppenolle

Gedenksteen voor Maurits Van Coppenolle bij de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van 't Boompje in Sint-Andries