Verzekering vrijwillligers


De heemkundige vereniging Brugs Ommeland staat in voor alle nodige verzekeringen voor de werking van de werkgroepen en voor de vrijwilligers die op structurele basis actief zijn binnen de werkgroepen. Personen die lid zijn van de vereniging, die lidgeld betalen en die opgenomen zijn in het vrijwilligersregister van de vereniging, genieten een bescherming vanuit de vereniging.

 

De heemkring is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilligers aan derden veroorzaken bij het verrichten van hun vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Daarvoor is er een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid afgesloten voor de vereniging en de vrijwilligers die op structurele basis actief zijn binnen de vereniging. 

Er is ook een vrijwilligersverzekering afgesloten voor lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens het verrichten van hun vrijwilligerswerk binnen de vereniging of op weg naar en van de vrijwilligersactiviteit.