Historiek van de vereniging


1958, september: stichting

Kort na het voortijdig overlijden van volkskundige Maurits Van Coppenolle  (1910-1955), richtten vrienden een huldecomité voor hem op. Vrij snel groeide de idee om zijn werk verder te zetten als een werkgroep van vrienden met heemkundige interesse. Na enkele voorbereidende vergaderingen op de voutekamer van de toenmalige landelijke herberg De Lange Munt in Sint-Andries stichtten zij op 6 september 1958 officieel onze heemkundige kring. In september 2023 vieren we dus ons 65-jarig bestaan.

De stichtende leden waren Walter Simoens, Gerard Van Zeir, Georges De Vos, Jozef Febure, Gerard Franchoo, André Franchoo, Pol Ketele, Suzanne De Jaegher (weduwe van Maurits Van Coppenolle), ridder Stanislas van Outryve d’Ydewalle, Jozef Penninck en de priesters Jozef Noterdaeme en Antoon Lowyck.

Lokalen

Aanvankelijk vergaderde het bestuur bij weduwe Van Coppenolle thuis of in herberg De Lange Munt. Wanneer die landelijke herberg plaats maakte voor een benzinepompstation, was het van hot naar her: een tijdje in de gemeenteschool van Sint-Andries, in herberg Petit Paris langs de Gistelse Steenweg en in ‘t Keerske in Brugge.

Uiteindelijk verkreeg onze kring in oktober 1976 een huurcontract in de oude bibliotheek De Zorge in Sint-Kruis. Daar was voordien herberg De Zorge en van 1934 tot 1970 het gemeentehuis gevestigd. We gebruiken het linker gedeelte en hebben daar een secretariaatsruimte, een vergaderruimte, bar en archiefzolder. We bewaren er archivalia en documentatie van onze werkgroepen: kaarten, affiches, vlaggen, foto’s, tijdschriften, publicaties, documenten... Ook onze rijke Bruggebibliotheek is er raadpleegbaar, bv. elke donderdagnamiddag.

Onderzoeken en publiceren

Volgens hun eigen ‘credo’ waren de leden aanvankelijk vooral actief op vlak van studiewerk,  ‘volksopleiding’ en ‘bescherming van het natuur- en cultuurpatrimonium’.  Geregeld publiceerden ze boeken en artikels over volks-, heem- en geschiedkunde met betrekking tot het Brugse ommeland.

Het oorspronkelijke doelgebied was toen vooral bepaald door de woonplaats van de leden en niet zo ruim als nu: Sint-Andries, Varsenare, Jabbeke, Zerkegem, Snellegem en Stalhille. Dit verklaart bv. de twee boeken over Varsenare die men uitgaf. Bij de fusie Groot-Brugge in 1971 breidde het werkgebied uit tot alle deelgemeenten.


Sinds 1961, februari:

Tijdschrift (Het) Brugs Ommeland

De redactie was toen nog in handen van twee leden: secretaris Jozef Penninck en voorzitter Gerard Franchoo. Zij schreven zelf of spraken externe auteurs aan. Geabonneerden werden meteen lid van een ruime kring van Bruggegeïnteresseerden met langzamerhand honderden leden. Voor die leden begon het bestuur dan activiteiten te organiseren: uitstappen, lezingen, causerieën, archeologische excursies,… waarop ook niet-leden welkom waren, uiteraard mits betaling.

 

Sinds 1969:

Het tijdschrift Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland vervangt de brieven om al die initiatieven aan te kondigen en te verslaan. Het verscheen oorspronkelijk maandelijks, dan tweemaandelijks en nu driemaandelijks. In het huidige digitale tijdperk spelen we online nog korter op de bal via een website, Facebook en sinds 2009 digitale nieuwsbrieven.

Webbouwers waren Yvette Kemel voor Brugs Ommeland en Pol Declercq voor WHSK. Sinds 2023 nemen Tonia Noterman en Eric Colenbier de fakkel over.

 

2008

De kring bestaat vijftig jaar en verkrijgt de titel ‘koninklijk’. 

 

2013

Onze feitelijke vereniging wordt officieel een vzw waarin ook het tijdschrift Brugs Ommeland wordt opgenomen.

 

2023

Start van onze nieuwe website.

Onze kring wil samen met andere heemkundige kringen en Erfgoedcel Brugge de plaatsing van erfgoedbordjes in de Brugse rand realiseren.

 


Werkgroepen

 

Gaandeweg ontstonden in de schoot van vzw Brugs Ommeland meerdere werkgroepen. Het bestuur en de algemene vergadering zien het als hun taak om die werkgroepen een comfortabele werking te garanderen. De werkgroepen zijn zelfstandig, maar blijven uiteraard verbonden met de ‘moeder’. Hun leden noemen we vrijwilligers.

 

sinds 1984

Werkgroep Karel De Wolf (en Brugge), later Werkgroep Brugs Dialect

 

van 1987 tot 2011:

Werkgroep Culturele Reizen. Een team vrijwilligers organiseerde geregeld meerdaagse busreizen naar culturele bestemmingen: Centraal Picardië, Keulen, Amiens, Nederland, Trier, Laon, Parijs, Compiègne, Normandië, de Elzas, Bourgondië, Freiburg, Friesland, Caen, de Loirestreek, enz…  met als laatste uitstap De Veluwe in 2011. De activiteiten zijn nu overgenomen door het bestuur van de vzw.  

 

sinds 1987:

Werkgroep Geschiedenis Sint-Kruis, sinds 2007 Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis

 

van 1996 tot 2017

Werkgroep Archeologie Brugs Ommeland (WABO)

 

sinds 2003:

Werkgroep Bewoningsgeschiedenis Sint-Andries , nu Werkgroep Erfgoed Sint-Andries

 

van 2004 tot 2017:

Werkgroep Brugs Kokkerellen

 

sinds 2011:

Werkgroep Geschiedenis Sint-Michiels, nu Werkgroep Erfgoed Sint-Michiels

 

sinds 2012:

Werkgroep Documentatiecentrum


Voorzitters en secretarissen sinds de stichting

 

voorzitters

____________________________

1958: Gerard Franchoo (†)

1971: André Franchoo (†)

1987: Andries Van den Abeele

1994: Romain Van Eenoo (†)

2004: Ewald Vancoppenolle

2019: Karel Dendooven

 

secretarissen

___________________________

1958: Jozef Penninck (†)

1984: Ewald Vancoppenolle

2003: Yvette Kemel

2018: Dirk Heyns (†)

2024: