2013, september: Op deze lap grond waar ooit de Abdij stond


Onder deze titel werd in 2013 in het RVT Regina Coeli een tentoonstelling gehouden over de oude Sint-Andriesabdij, van haar ontstaan in 1100 tot haar neergang circa 1797. Centraal stuk was een maquette van de Sint-Andriesabdij, ingeplant op het huidige stratenpatroon van Gistelse Steenweg en Koning Leopold III-laan. De reconstructie van de abdij betrachtte het mooi vogelperspectief uit het fraaie werk van Sanderus, de Flandria Illustrata in 3D te visualiseren. Verder werd de periode van de godsdienstoorlogen en heropbouw belicht, de afbraak onder Frans bewind en de rol van het abtsgebouw in de vooravond van de tweede wereldoorlog met de capitulatie van België door Leopold III.