2010, december: Naar de Vaantjes


In 2010 was het honderd jaar geleden dat  Maurits Van Coppenolle, naar wie onze heemkring is genoemd, werd geboren. Maurits was een verzamelaar van bedevaartvaantjes  en deze verzameling paste in de jaarlijkse tentoonstelling in de Sint-Andriesabdij. Uit deze privéverzameling toonden wij in de Gregoriuszaal 84 originele bedevaartvaantjes uit West-Vlaanderen. Een verzorgde kleurbrochure bracht een mooi overzicht van de tentoongestelde collectie.