In memoriam Dirk Heyns (1951 - 2024)

Totaal onverwacht overleed onze secretaris Dirk Heyns op 10 april 2024. Hij werd amper 72 jaar. Dit raakt ons persoonlijk sterk, maar ook als vereniging.

'Trouw paraat staan' was zijn devies: voor het land als rijkswachter, voor zijn gezin als (groot)vader en echtgenoot, voor het stadsarchief als vrijwilliger en niet in het minst op veel vlakken voor onze vzw Brugs Ommeland Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle. 

Hij trok daarnaast de Werkgroep Erfgoed Sint-Michiels die volop bezig is met een expositie begin juni over de bombardementen van Pinksteren 1944.

Elke donderdagnamiddag was hij vele jaren present om de Werkgroep Documentatiecentrum te coördineren in het lokaal De Zorge (Sint-Kruis). 

Samen met zijn vrouw Annie poetste en onderhield hij geregeld De Zorge.

Als secretaris van de vzw volgde hij nauwgezet de correspondentie op en verzorgde hij de verslagen van de bestuursvergaderingen. Bij meer officiële gelegenheden bood hij zich spontaan aan voor de catering. 

Als onderzoeker verdiende hij zijn sporen o.a. door het inventariseren van het gemeentearchief van Sint-Michiels of in 2021 door zijn hoofdstuk over de Gendarmerie in Brugge in het boek Brugge voor Napoleon. Een stad onder Frans Bewind, 1794-1814 (p. 106-121). 

Wie hem contacteerde leerde een optimistische en wanneer nodig nuchtere heemkundige kennen die snel bereid was om informatie door te geven aan belangstellenden. 

Dirk is geboren op 1 juni 1951 en overleed plots thuis in Sint-Michiels op 10 april 2024.

We leven sterk mee met zijn echtgenote Annie en de kinderen en kleinkinderen bij het drama dat hen is overkomen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.