Brugs woordenboek


In West-Vlaanderen hadden enkele centrumsteden al hun eigen woordenboek. Aan initiatieven heeft het nooit ontbroken. Achiel Van Acker verzamelde Brugse uitdrukkingen en gezegden. Albert Van de Voorde schreef: “Brugse krabbels” en dokter specialiste William De Groote (°1946) gaf drie boeken in ons dialect uit over ‘Humor in de geneeskunde’ (1990), ‘De Brugse voetbalzotten’ (1992) en “ ’t Wit Vierkantje, humor in de liefdestaal” (2000).

Om het Brugs Woordenboek te kunnen realiseren werd een afzonderlijke werkgroep opgericht Brugs Woordenboek, aanvankelijk onder de leiding van André Vanhulle. Later nam Jacques Naessens de verantwoordelijkheid op zich. Tweemaal per week kwam deze werkgroep in ons lokaal bijeen en dit gedurende acht jaar. Aan de realisatie van Het Brugs Woordenboek werkten een twintigtal vrijwilligers intensief mee die gedurende jaren alle Brugse woorden en uitdrukkingen bijeenbrachten. Deze waren: Therese Cornille, Rosa Derbaix, Jenny Ramon, Jacques Naessens, Yvette Planckaert, Louise Schaeverbeke, Giberte De Volder, Ewald Vancoppenolle, Marcel Dhoore, Margriet Blomme, Guido Decq, André Vermeersch, Roger Mestdagh en Walter Roose, Leo De Vlam, Paul Verstraete, Georges Van Iseghem, Simonne De Lissnijder, Joanne Van Brugghe en André Vanhulle.

Meestal kwamen we snel tot een besluit of een woord nu Brugs was of niet, maar af en toe werden ook harde discussies gevoerd. Het was precies of elk Brugs woord voor een vierschaar moest verschijnen. Een woord werd als Brugs bevonden als het in Van Daele onder gewesttaal voorkwam, als de uitspraak verschilde met het Nederlands of als het woord in Brugge een andere betekenis had. Elk voorgesteld woord werd steeds afzonderlijk besproken. In een eerste fase werd alles thematisch afgehandeld, zoals godsdienst, keukentaal, mannen, vrouwen, arbeidswereld, seks enzovoort. De letter h bestaat niet in het Brugse dialect. Langzaam maar zeker kwamen wij tot een consensus.

Het woordenboek verscheen eind 2001 op 1.500 exemplaren en was snel uitverkocht. Je moet vandaag al goed zoeken op veilingen en beurzen om er nog een op de kop te kunnen tikken en daarvoor diep in de beurs tasten.

De medewerkers van de werkgroep Brugs Woordenboek