Erfgoeddag 2018: Kiezen

Onze expo: Sociale verkiezingen

De tentoonstelling verhaalde hoe de sociale verkiezingen verlopen en vertrok vanuit de evolutie van de wettelijke regeling aan de hand van documentatie van de vakbonden en van de patroonorganisatie. De expo volgde het voorgeschreven parcours vanaf de inschrijvingsboeken tot het opstellen van de kiezerslijsten.

Opvallend is de identieke gelijkenis met de gemeenteraads- of parlementsverkiezingen, zij het op veel kleinere schaal. Ook al ziet het er ogenschijnlijk minder streng uit, toch kan een werkgever voor de rechtbank worden gedaagd wanneer iets fout gaat en moeten dan nieuwe sociale verkiezingen worden georganiseerd.

De expositie begon met propaganda-affiches en strooibiljetten van de vakbonden en eindigde met het opmaken van het proces-verbaal. Propaganda voor de sociale verkiezingen begint al onmiddellijk na de resultaten met vele beloftes. Freddy Clevers, Eddy Pollet en Ewald Vancoppenolle, bouwers van de expositie, konden steunen op hun ervaring in het bedrijf Uco.