September 2014: Huisraad door de eeuwen heen

Tentoonstelling in De Zorge tijdens kermisweekend Sint-Kruis

In een tweedaagse tentoonstelling toonden Yvette Kemel en Johan Duyck alledaagse voorwerpen uit het leven van onze voorouders van de 15de tot de 20ste eeuw. Bezoekers maakten kennis met vandaag onbekend geworden voorwerpen zoals een keerssnuiter, een nooddoopspuit, een spinsteen, een traanflacon, een wendepanne of een treeft en met hoe men vroeger kookte, het huis verwarmde en verlichtte, proper en gezellig hield.

Eén van de eerste thuisnijverheden van onze voorouders was het spinnen voor de vrouwen en het weven voor de mannen. Om dat te illustreren was spin- en weefgerief te zien. De haard van de trouwzaal van De Zorge gaf het ideale decor om metalen haardgerief en gebakken haardtegels te tonen. Blikvanger was een 17de eeuwse Pompadourtegel.

Onder de rubriek ‘genotsmiddelen’ riepen tabaks- en snuifdozen het vandaag ongezond verklaarde genot van toen op. Er was ook aandacht voor producten die geïntroduceerd werden in de 17de en 18de en voor het impact die hadden op ons dagelijkse leven. Tabak, chocolade, thee en koffie zorgden voor een nieuwe levensstijl met de daarbij behorende gebruiksvoorwerpen.