Sint-Andries algemene info


Sint-Andries heeft een bijzonder rijke geschiedenis, enerzijds door haar grote oppervlakte van ruim 20 km² waarop ongeveer 20000 mensen wonen, nagenoeg evenveel als in de ganse Brugse binnenstad. Anderzijds kunnen we bogen op heel wat bestaande waardevolle geschiedschrijving van erudiete voorgangers.

De Sint-Andriesabdij én de huidige kerk, die eertijds in het midden van de gemeente één kerngeheel vormden, gelegen tussen twee belangrijke verkeersassen  Brugge-Oudenburg en Aardenburg-Brugge-Cassel, bepaalden in grote mate het verloop van de geschiedenis van Sint-Andries en Sint-Baafs.

 

In de 19e en vooral in de 20e eeuw evolueerde de landbouwgemeente gestaag naar een woongemeente. De aanleg van de spoorlijn naar Oostende, de autostrade E40 en de expresweg N31 had een groot impact op de ruimtelijke ontwikkeling van Sint-Andries. Het rurale landschap van de gemeente met zijn hoeven op zandige grond en zijn vele beboste kasteeldomeinen kwamen steeds meer onder druk te staan.

In de laatste eeuw hebben de oprichting van grote instellingen zoals de gevangenis, de Refuge, het Provinciehuis, het Jan Breydelstadion en enkele schoolcomplexen een consoliderende invloed gehad op de ruimtelijke en maatschappelijke aspecten.

Sedert 1971 maakt Sint-Andries deel uit van Groot Brugge. Onze buurgemeenten zijn Sint-Michiels, Loppem, Zedelgem, Varsenare, Meetkerke en Brugge-stad. 

 

Hugo Vandekeere, 2022

 

Meer historische en bouwkundige info