60 jaar Kamer van Retorika in Brugge


In 2016 vierde de Kamer van Retorika uit Sint-Michiels, gesticht op 16 juni 1956, zijn zestigste verjaardag.

Oorspronkelijk opgericht als “Kunst- en Ontspanningskring Retorika”, kreeg de nieuwe vereniging in 1960 de toestemming van de Souvereine Hoofdkamer de Fonteine in Gent om zich Rederijkerskamer te noemen onder de benaming “De Gezellen van de Heilige Michiel”. De kamer stelde zich tot doel podiumkunsten als toneel, voordracht en zang dichter bij de bevolking te brengen, waarbij ook beeldende kunst er zijn plaats vond. De Werkgroep Erfgoed Sint-Michiels nam  een groot deel van de voorbereiding en de organisatie van de tentoonstelling op zich.