Schenking film inhaling pastoor Catrysse 1961


In mei 2023 schonk Annie Demeulenaere aan de WHSK een uniek tijdsdocument uit het familiebezit. Annie is samen met haar echtgenoot Maurice Vanparys lid van de WHSK. Het gaat om een kleurenfilmreportage van de plechtige inhaling van pastoor Frans Catrysse (Veurne, 1912 - Brugge 1989) in de parochie Heilig-Kruisverheffing Sint-Kruis op 9 april  1961. 

Een inhaling begint traditioneel bij het eerste huis van de parochie en eindigt bij het laatste, in dit geval de Moerkerkse Steenweg vanaf de grens met Damme in Vivenkapelle tot de grens met Brugge nabij de Gerbobrug. Bij het eerste huis verwelkomen de kerkraad en de burgemeester, toen Didier de Pierpont, samen met zijn schepenen de nieuwe herder (in het Latijn ‘pastor’) en start de stoet. De pastoor krijgt dan o.a. de herdersstaf met het typische schopje of ‘lepelbak’. Dat is het wat de pastoor, die in een open koets zit, in zijn handen heeft.

Het was de gewoonte dat de straten werden voorzien van vlaggen en bloemen en alle parochianen hem opwachtten. Allerhande (christelijke) verenigingen defileren met hun vlag en bv. een versierde wagen.  We herkennen: de Schuttersgilde Sint-Elooi, de voetbalclubs Dosko en Jong Male, de supporters ‘Recht op geluk’, fanfare Sint-Cecilia, Kunstkring Iris, toneelkring Reynaert, een ruiterij, KSA Rooigem en studentenclub Sitiamus, VKSJ, de school Mariawende en de jongensschool Sint-Henricus, de Sparrewijk en wijk Male met o.a. een vlag van het Pelderin, de militaire overheid, de Middenstanders, het NCMV, De Boerenbond, het ACW, het Davidsfonds... De Oostendse parochie die afscheid van hem neemt, is vertegenwoordigd door de vlaggen van al de organisaties waarvan Frans Catrysse proost was.

Het is parochiaan David Demeulenaere, vader van Annie, die het gebeuren toen op 8 mm vastlegde en monteerde tot een 6 minuten durend filmpje. Hij stond aan het kerkhof en filmde in de richting van De Zorge en Sint-Elooi de afkomende stoet. Een neef digitaliseerde het filmpje.

pastoor Frans Catrysse