December 1988: Sint-Kruis droom en realiteit


Tussen de eeuwwisseling en 1988 werden in Sint-Kruis heel wat plannen uitgesproken en -getekend die de gemeente een ander uitzicht moesten geven: een nieuw gemeentehuis (o.a. in 1925), de oude kerk afbreken en vervangen door een moderne kerk (jaren 1960 en 1980), een kerk in de Vijversdreef (jaren 1960), omgeving Polderstraat (1938), verkavelingsplannen, de ringlaan nabij de Kruispoort… Hoe had Sint-Kruis er kunnen uitzien indien ze waren gerealiseerd? Sommige werden uitgewerkt, andere bleven dromen van vooruitstrevende politici. De urbanisatie van onze randgemeente bleef een discussiepunt.

Dit alles bracht de piepjonge Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis samen in een expositie in de grote zaal van het nieuwe gemeenschapshuis. Ook uitgevoerde projecten zoals Van Zuylen en het Focusproject langs de Moerkerkse Steenweg kregen aandacht.

Aan de expo was een oproep bij de bewoners vooraf gegaan om oude foto’s, kaarten en realia te laten kopiëren of fotograferen.