Expo bibliotheek De Zorge 'Wie was da?'


 

In september 2022 wijdde Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis (WHSK) haar kermisexpositie aan Sint-Kruise straten en pleinen die zijn genoemd naar een Sint-Kruizenaar. De plaatselijke bibliotheek De Zorge (Moerkerkse Steenweg) vond het een prima idee om samen met de WHSK de panelen nogmaals te exposeren voor haar bezoekers. Daardoor krijgt de interessante informatie een ruimer bereik. Vanaf 3 juli 2023 worden maandelijks telkens twee andere straten en personen belicht met goed gedocumenteerde informatie.

 

03 juli 2023:   Leopold Debruynestraat
                            Julius Delaplacestraat

24 juli:  Magda Cafmeyerstraat
                Maleingreaustraat

21 augustus:   Petronilla van Outryvestraat
                             Kanunnik Duhamelstraat

18 september: Marcus Laurinstraat
                              Lopez Gallostraat

16 oktober: Julius Dooghelaan
                        Peellaertplein

13 november:  Lodewijk van Malestraat
                             Margaretha van Vlaanderenstraat
                             Margaretha van Brabantstraat (toekomstige straat)

11 december:  Beknopt: vijf straten en pleinen genoemd
                            naar niet- Sint-Kruizenaars: Prins Albertstraat,
                            Prins Leopoldstraat, Karel van Manderstraat,
                            Dokter Zamenhoflaan en Kan. Decoeneplein