ALBERT VERMEULEN   heemkundige

17 december 1921 - 5 maart 1998


We vertellen zijn leven vanuit zijn ex-libris, dat hij zelf ontwierp. Albert liet die tekenen door de bekende Brugse graveur Renaat Bosschaert. Albert stak er enkele elementen van zijn leven in.

Vooreerst de St.-Bavokerk van Watou, waar hij vier dagen na zijn geboorte, op 21 december 1921 werd gedoopt. Hij deed er zijn Eerste en Plechtige Communie, werd er gevormd en huwde er op 24 april 1946 met Yvonne Gesquiere (°Watou, 1922 -     † Brugge, 9 maart 1980). Inspiratie voor de tekening van de kerk is een prentbriefkaart van voor WO I.

De windmolen verwijst uiteraard naar zijn familienaam Vermeulen. Anderzijds had hij bij genealogisch onderzoek ontdekt dat hij onder zijn voorouders van zowel vaders- als moederszijde meerdere molenaars telde. Oom Arthur Vermeulen was bv. sinds 1913 de molenaar van de Keibergmolen te Beselare. Helaas vatte die een jaar later vuur bij het intrekken van het Duitse leger. Voor de keuze van afbeelding koos Albert voor een oude prent van de plaatsemolen in de Molenstraat te Watou. Die molen kwam uit Geluveld, en stond in Watou vanaf 1923. Door die linken met molens werd Albert een verwoed verzamelaar van zichtkaarten met oude molens op.

Albert en Yvonne vestigden zich in Sint-Kruis, eerst in de toenmalige Congostraat (nu Marcus Laurinstraat) en vanaf 1 november 1949 in de Leegweg 55 (nu Aardenburgseweg). Albert was bediende in de Brugse gistfabriek. Hij werd vrij vroeg weduwnaar, want Yvonne overleed in 1980. Ze kregen vijf kinderen: Marie, Jef, Hubert, Hugo en Joris.

Albert was ook actief in de parochie: hij werd in 1988 voorzitter van de KBG Sint-Kruis (nu Okra), was een tiental jaren penningmeester van de Kerkfabriek, lid van de parochieraad en na zijn pensioen acoliet bij begrafenissen.

Hij hield van geschiedenis, heem- en volkskunde, vooral over Watou en over Sint-Kruis en Brugge. Hij was in 1987 medeoprichter van de Werkgroep Geschiedenis Sint-Kruis, nu Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis. Hij bleef er lid van tot zijn overlijden op 5 maart 1998. Vanuit zijn interesse schreef hij talrijke studies en artikels, zonder de bedoeling ze te publiceren. Zijn nota’s blijven inspirerend, bv. voor deze reeks biografieën van Sint-Kruizenaars.

 

 (tekst naar Ewald Vancoppenolle, 1994, aangevuld in juli 2023)