DIRK CALLEWAERT   leraar en volkskundige

Roeselare 17 november 1941 - Sint-Kruis 1 november 2022


Dirk groeide op in Gits in een gezin van acht kinderen met als broers en zussen Erik, Sigrid, Herwig, Winand, Bety, Rika en Wim. Hij studeerde Germaanse filologie aan de KULeuven en doctoreerde na zijn licentiaatsdiploma af als doctor in de Letteren en Wijsbegeerte. Nadien ging hij les geven in Boma in de Belgische kolonie Congo.

Eenmaal terug in België wordt hij leraar Germaanse talen in het instituut Mariawende te Sint-Kruis. Hij gaat met zijn echtgenote Anna Cornette in Male wonen, Brieversweg 309. Ze kregen drie kinderen.

 

Sint-Kruis en Male namen een belangrijke plaats in zijn wetenschappelijk werk in. Als onderzoeker legde Dirk Callewaert zich immers toe op volkskunde, heemkunde en geschiedenis. In 1992 werd zijn studie Die evangelien vanden spinrocke: een verboden boek ‘zo waar als evangelie’ (ca 1510) bekroond door de Olbrechtstichting.

Met volkskundige Magda Cafmeyer (1899-1983), eveneens uit Sint-Kruis, had hij een bijzondere band, gevoed door hun gemeenschappelijke passie voor volkscultuur. Na haar dood nam Dirk Callewaert belangrijke onderdelen van haar wetenschappelijk nalatenschap in bewaring, zoals het foto-, kaarten- en geluidsarchief. Het geluidsarchief maakte hij later over aan de West-Vlaamse Cultuurbibliotheek, toen nog gevestigd in het Brugse Tolhuis. De kaartencollectie vertrouwde hij toe aan de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis, waarvan hij van november 1992 tot oktober 2015 actief lid was. Hij hielp mee met de digitalisering en beschrijving van die collectie. In 2002 schreef hij mee aan de tentoonstellingsbrochure ‘150 jaar onderwijs in Sint-Kruis’, uitgegeven door de WHSK.

Dirk Callewaert publiceerde in meerdere volkskundige en historische tijdschriften. Voor Biekorf schreef  hij een achttal bijdragen, vooral over mirakelliteratuur, gerelateerd aan de heilige Godelieve van Gistel. Hij schreef voor hetzelfde tijdschrift ook een belangrijke bijdrage over het leven en werk van Magda Cafmeyer. In het tijdschrift Volkskunde schreef hij in 2000 ‘Overlijden en afscheid in het Brugse 1900-2000’. (jg. 101, nr. 3, p. 201-255).

Op latere leeftijd gaf hij in eigen beheer drie boeken over Sint-Kruis uit waarin hij tal van de foto’s publiceerde die Magda Cafmeyer hem had toevertrouwd en die zij had genomen eind jaren 1950. Op die manier werden de foto’s voor het eerst publiek gekend.

In 2015, samen met Walter Smolders: Zwijg … en eet je bord leeg! Hoe men het bord vol kreeg in Sint-Kruis 1945 – 1970.

In 2017: Langs de Maalse Steenweg. Leven en werken in de veranderende omgeving van een Brugse uitvalsweg.

In 2020: Langs de Moerkerkse Steenweg en zijstraten. Leven en werken langs een dorpsstraat met 23 zijstraten.

Dirk overleed op 1 november 2022 thuis aan een slepende ziekte.

 

(De voornaamste bron voor deze biografie was het in memoriam van Ludo Vandamme in Biekorf, jg. 122, nr. 4, december 2022, p. 492)