Bezoek aan het archief, bewaarbibliotheek en nieuwe kapel Sint-Lodewijkscollege


Spreker Jef Bogaert

Wanneer: Vrijdag 8 december 2023 om 14u30

Plaats:  Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30 in Sint-Andries

Enkel voor leden:  5 euro, beperkt tot 20 deelnemers

Inschrijven bij voorkeur per mail: freddy.clevers@telenet.be , anders telefonisch Freddy Clevers  050/33 96 79

Eredirecteur E.H.  Koen Seynaeve gidst ons door enkele merkwaardige culturele locaties van het college. Het Sint-Lodewijkscollege is gesticht in 1834 en verhuisde in 1974 naar de Magdalenastraat te Sint-Andries. De nieuwe gebouwen boden het college de gelegenheid om uit te groeien uit tot een belangrijke culturele speler in het onderwijsgebeuren. Enkele jaren geleden werd een gloednieuwe bibliotheek gebouwd en als bewaarbibliotheek kan die tellen. Voeg daarbij  de plaatsing van de herstelde oude glasramen van de verdwenen collegekapel uit de Zilverstraat in hun nieuwe kapel en het archief van Kanunnik Stock, aangevuld met de vele giften aan het college en je krijgt een merkwaardig bezoek. In het college hangen trouwens twee mooie portretten geschilderd door Eduard De Jans, over wie F. Tinck onlangs een boek publiceerde en aan wie we een causerie wijdden.

De stichter van de Cultuurbibliotheek is kanunnik Robrecht Stock (1904-2000). Als leraar in de colleges van Moeskroen, Roeselare en Brugge had hij ondervonden dat er weinig geïnvesteerd werd in studiemateriaal. Toen hij in 1955 hoofdinspecteur werd van het secundair onderwijs in het bisdom Brugge, achtte hij het zijn plicht daar zelf iets aan te doen.  Zijn persoonlijke bibliotheek schonk hij aan het college.