Lezing: Overleeft de Brugse Kamer van Koophandel de crisis van 1725?


Spreker Jef Bogaert

Spreker Erik Muls

Onderwerp: Overleeft de Brugse Kamer van Koophandel de crisis van 1725?

Spreker: Erik Muls

wanneer: maandag 23 oktober 2023 om 19u30

plaats:  CM-lokaal Sint-Kruis, Moerkerkse Steenweg 118

Prijs: leden: 2 euro, niet-leden: 5 euro

In samenwerking met Familiekunde Brugge

In de leeszaal van het Brugse Stadsarchief hangt het groepsportret “De zitting van de Brugse Kamer van Koophandel over het kanaal Brugge-Oostende”. Over het werk was weinig geweten. Recent archivalisch onderzoek in het Stadsarchief heeft geleid tot de ontsluiting van het portret. Keizer Karel VI verleent hier aan de Kamer van Koophandel een octrooi om de kanalen van Gent naar Brugge en van Brugge naar Oostende te verbreden en uit te diepen. De plannen liggen op tafel en één ontwerp wordt door een figuur getoond. Misschien vertegenwoordigt hij de keizer.

Van 1724 tot 1728 werd gewerkt aan de Oostendse vaart. Het project wordt een verhaal van vallen en opstaan, van “cleijn avancement”, van “dominerende oneenigheden tusschen deken ende hooftmannen” en uiteindelijk toch van “rejouissance over het voltrecken van het ghedelf”.

Op maandag 23 oktober vernemen we hoe alles tijdens deze belangrijke episode in de Brugse stadsgeschiedenis in zijn werk is gegaan.

Spreker: Erik Muls (°1947) is arts, master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen, endocrinoloog, doctor in de medische wetenschappen, gewezen diensthoofd Endocrinologie in AZ Sint-Jan Brugge en de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en emeritus gewoon hoogleraar van de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Hij is sedert 2015 master in de kunstwetenschappen. Hij is lid van de onderzoeksgroep Vroegmoderne Vlaamse kunst van de Faculteit der Letteren, KU Leuven en verdedigde in april 2023 zijn doctoraat "Publieke groepsportretten in Brugge: een contextuele analyse (1650-1800)".