In memoriam Bieke Hillewaert (1961 - 2023)


Begin september overleed Bieke Hillewaert. Wij hebben haar gekend als de enthousiaste archeologe die steeds vriendelijk antwoordde op de vele vragen  gesteld op  onze determinatie avonden in ons lokaal De Zorge. Al kwam je met een voorwerp af dat eigenlijk weinig  waard was, toch gaf ze een passend antwoord.

Bij de opgravingen aan de Refuge en aan de Kosterijstraat kon onze werkgroep WABO (Werkgroep Archeologie Brugs Ommeland) onder de leiding van het archeologisch koppel Yann Hollevoet en Bieke Hillewaert mooie resultaten behalen. De uitgebreide verslagen hierover zijn meer dan gekend. Toen “Raakvlak” op intergemeentelijk vlak de taak van WABO overnam, bleef Bieke geloven  in haar verdere  samenwerking met onze heemkring.

Zij was ook de bezielster van het Merovingisch huis aan het woon- en zorgcentrum Het Hallenhuis te Sint-Andries. Daar bezoekers rondleiden en gedreven uitleg geven over het leven van onze voorouders was voor haar een geknipte opdracht. Dan bereidde zij een Merovingisch stoofpotje klaar met spek en groenten. Steeds stelde men haar de vraag “waarom krijgen wij er geen patatjes bij?”  Dan volgde het verhaal dat onze patatjes er pas kwamen met Christoffel Columbus.

Bieke zal in ons geheugen blijven om haar gedrevenheid bij alle opgravingen die zij leidde: Prinsenhof, Pandeitje, Kosterijstraat en Refuge. Ook haar inzet om in scholen en verenigingen het belang van het verleden en onze geschiedenis te promoten, blijven wij waarderen. Bijna dertig jaar is zij het hart van de archeologische dienst geweest. Mogen haar opvolgers dit enthousiasme delen. Namens de vzw Brugs Ommeland Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle een welgemeende groet en dank. (EVC)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.