In memoriam Romain Van Eenoo (1934-2023)

Op zaterdag 21 oktober 2023 overleed onze oud-voorzitter Romain Van Eenoo. Hij is geboren op 1 mei 1934 in Sint-Andries als zoon van een aannemer in schrijnwerken. Romain studeerde aan de Rijksuniversiteit Gent af als licentiaat Letteren en Wijsbegeerte en klom in 1968 op tot doctor aan die faculteit, groep Geschiedenis en in 1973 tot hoogleraar Nieuwste Geschiedenis. In die functie begeesterde hij meerdere generaties studenten geschiedenis. Hij werd uiteindelijk decaan van de Gentse faculteit Letteren en Wijsbegeerte. “Hij was ook mens en het was stil in de gangen toen de studenten hoorden dat zijn vrouw zwaar ziek was en later stierf.” schrijft Hendrik Vandeghinste. N.a.v. zijn emeritaat in 1999 kwam een tweedelig gelegenheidsboek uit: Docendo Discimus. Liber Amicorum Romain Van Eenoo.

 

Romain Van Eenoo nam naast zijn professionele loopbaan ook tal van engagementen op zich, vooral op het terrein van (sociale) geschiedenis. Hij werd in 1973 beheerder van Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, in 1976 bestuurslid van het Genootschap voor Geschiedenis Brugge en was van 1994 tot 2004 voorzitter van onze Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, nu vzw Brugs Ommeland/Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle. Hij werd in die functie opgevolgd door Ewald Vancoppenolle. Veel Brugse stadsgidsen kennen hem als lesgever tijdens hun opleiding.

Hendrik Vandeghinste schrijft ons: “Romain vond dat geschiedenis niet hoefde beperkt te zijn tot de "officiële bronnen". Daarvan getuigde vooral zijn ijver voor krantenonderzoek.” Zijn belang voor de geschiedschrijving in Vlaanderen en de waardering die hij daarvoor kreeg waren groots. Zijn historische bijdragen behandelden vooral recente ontwikkelingen op vlak van sociale geschiedenis.

Romain was ook bruggenbouwer en een luisterende autoriteit met een zachte glimlach. Hij overleed in woonzorgcentrum Leiehome in Drongen op 89-jarige leeftijd.

De Heemkundige Kring Brugs Ommeland is Romain dankbaar voor wat hij zal blijven betekenen en leeft mee met zijn familie en vriendenkring.  (EC)

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.