Erfgoeddag 2006: In kleur

Onze expo: Glas in lood

In De Zorge zagen bezoekers hoe men glas in lood vervaardigt en welke materialen en technieken daarbij worden gebruikt. Meestal wordt loodglas in verband gebracht met religieuze gebouwen, maar in de expositie waren ook voorbeelden van andere bestemmingen te zien. De tentoonstelling was deels opgebouwd rond het werk van Paul en Frederik Franchoo, glaskunstenaars en restaurateurs uit Varsenare.

Daarnaast konden erfgoedbezoekers dank zij Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis ook terecht op vier andere locaties in Sint-Kruis om er glasramen te bewonderen: in de kerk Heilige-Kruisverheffing voor de glasramen van Jean Baptiste Bethune (1864 tot 1867), in de kapel van het klooster Mariawende aan de Pastorieweg 2, in de weekkapel van de kerk Thomas van Kantelberg op het Peellaertplein voor een set glasramen van glazenier Jules Dobbelaere (1909, n.a.v. een gouden huwelijksjubileum) uit de verdwenen Peellaertkapel en tenslotte in de kapel van de Sint-Trudoabdij (kasteel van Male) langs de Pelderijnstraat.

Naar aanleiding van deze tentoonstelling is een brochure verschenen van 38 pagina's Glas in Lood. Deze is nog te koop in ons lokaal.