Erfgoeddag 2007: Niet te schatten

Onze expo: Heemkunde en familiekunde samen... een meerwaarde

Erfgoed heeft vaak zowel een reële, emotionele als symbolische waarde. We kozen als thema voor onze expo voor de meerwaarde van erfgoed voor de genealoog. Er werden vijf verschillende familiegeschiedenissen voorgesteld aan de hand van erfgoed. Daarvoor vertrokken de opbouwers vanuit een reeks namen, een soort skelet dat zij aankleedden met vlees en bloed: wie waren die mensen concreet? We stelden handelaars, nijveraars, arbeiders en een adellijke familie voor. Ook mondeling erfgoed kreeg aandacht: via projectie vertelde een herbergierster haar anekdotes.

Een PowerPointpresentatie gaf uitleg over papieren erfgoed dat voor een familiekundige interessante bronnen zijn: akten van de burgerlijke stand, parochieregisters, wezenregisters, staten van goed, werkboekjes, volkstellingen,…,

Ook wat in ieders kast of lade ligt kan van belang zijn om de namen uit een stamboom tot leven te brengen.

Voor deze Erfgoeddag werkte onze Heemkundige Kring samen met Vlaamse Vereniging voor Familiekunde-Brugge (VVF). Wie vragen of problemen had bij het opstellen van de eigen familiegeschiedenis kon terecht bij beslagen genealogen en lokale heemkundigen die het hele weekend ter beschikking stonden.