Erfgoeddag 2008: Wordt verwacht

Onze expo: Een knipoog naar de toekomst uit het verleden. Bouwkundige evolutie in Brugge

De tentoonstelling was opgebouwd rond twee thema’s. Het eerste benaderde Brugge als een middeleeuwse stad. Daar stelden we de vraag hoe middeleeuws Brugge nog is en of men moderne architectuur zal kunnen blijven weren? Of worden het opnieuw compromisoplossingen?

In het tweede luik kreeg de (slordige) zorg voor het onroerend erfgoed in de Brugse deelgemeenten aandacht. Zal men in de toekomst voldoende beseffen dat niet alleen de binnenstad een boeiende geschiedenis heeft?

 

Voor het deel ‘Brugge, een middeleeuwse stad’ vertrokken we vanuit een boek uit 1875 van Karel Verschelde: Les anciennes maisons de Bruges, dessinées d’après les monuments originaux. Dit boek had onze Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle in 1979 heruitgegeven. We vinden er 40 tekeningen van bekende en onbekende gebouwen uit de Brugse binnenstad uit de 15de en 16de eeuw. De auteur voorzag de platen van bouwkundig commentaar en vergeleek ze met de actuele toestand in 1875. Een greep uit die afbeeldingen werd in de expositie geplaatst naast actuele foto’s van die gebouwen. We stelden ons de vraag hoe onze stad er zou uitzien binnen 100 jaar als ze op dezelfde manier zou evolueren als in het verleden? 

Het deel ‘De Brugse rand, een boeiend bouwkundig verleden’ vertrok van oude postkaarten en foto’s en de huidige toestand. Vooral in de jaren zestig zijn heel wat gebouwen in de Brugse rand verdwenen of onherkenbaar verbouwd zoals historische hofsteden die getuigen van ons agrarisch verleden. Zullen er, als we zo voortdoen, in de toekomst nog originele hoeven in onze randgemeenten te vinden zijn? Dezelfde vraag werd gesteld over kastelen en villa’s die deel uitmaken van de geschiedenis van de stad Brugge. Waren zij niet de buitenverblijven van rijke Brugse poorters? Daarnaast hadden we aandacht voor het verdwijnen van open landschap in Sint-Pieters-op-den-Dijk waar de omgeving van de Zandwegemolen drastisch is veranderd.