Erfgoeddag 2009: Vriendschap

Onze expo: Spelen in vriendschap / 50 jaar Heemkring, 50 jaar vriendschap

Na de Tweede Wereldoorlog verbeterde de sociale positie van de arbeiders razendsnel. Dit weerspiegelde zich ook in de soort spelen en in het speelgoed. De komst van allerlei rages en uitvindingen bepaalt vandaag het spelgedrag van kinderen ingrijpend: Electro, Nintendo, X-box en het in 2009 allernieuwste speeltje Wii.

De tentoonstelling in De Zorge schetste een beeld van wat en met welk speelgoed onze grootouders speelden. Hoe zat dat bv. met ‘slangenrollen’, ‘pandspelen’ en ‘rondedansen’? Hoe klonken de aftel-of spelrijmpjes die we vandaag amper nog horen? Ook hieraan gaf de tentoonstelling aandacht.

Voor onze tentoonstelling kregen we de toelating om een aantal fragmenten te laten horen uit het klankarchief Callewaert-Cafmeyer dat toen werd bewaard in de provinciale bibliotheek Tolhuis in Brugge. Dat archief bevat een ware rijkdom aan kinderliedjes, smartlappen en verhalen.  Bezoekers konden zich een brochure van deze tentoonstelling aanschaffen.

Terzelfdertijd organiseerde Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis in het clubhuis van de in 1476 gestichte Keizerlijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan van Sint-Kruis op hun vraag een expositie over hun erfgoed: ‘In het spoor van Karel de Stoute’. De gilde presenteerde toen ook hun gelijknamige boek, geschreven door hoofdman Johan Weyts.