September 2018: 60 jaar Brugs Ommeland

Tentoonstelling in De Zorge tijdens kermisweekend Sint-Kruis 

De werkgroepen van Brugs Ommeland, Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle vierden samen de diamanten verjaardag van hun ‘moedervereniging’. Onder regie van secretaris Yvette Kemel kreeg elke werkkring de kans zichzelf voor te stellen via telkens vier paneeltjes en enkele merkwaardigheden uit hun collectie. De expo ging door in de vroegere trouwzaal van De Zorge.

VOORSTELLING VAN DE WERKGROEP HEEMKUNDE SINT-KRUIS