Kermis 1996: Sint-Kruis 1940-1945


De kermisexpositie schetste de betekenis van een bezetting voor een concreet dorp als Sint-Kruis. In welke kastelen en burgerwoningen huisden militairen? Wat betekende een bezetting concreet voor handelaars, landbouwers en bezitters van bomen, vee, paarden, fietsen en kachels? Originele affiches met Duitse verordeningen maakten de bezetting levendig. Luchtfoto's en particuliere foto's toonden het effect van bombardementen door geallieerden die de haven wilden treffen. De expo had uiteraard ook aandacht voor bunkers, oorlogsmonumenten en andere militaria.

Bij de tentoonstelling hoorde ook een catalogus met dezelfde titel.