Kermis 1998: Toneelleven in Sint-Kruis


In 1998 vierde het Sint-Kruise toneelgezelschap Reynaert haar vijftigjarig bestaan en haar eraan verbonden eretitel ‘koninklijk’. Daarin zag Werkgroep Geschiedenis Sint-Kruis een gelegenheid om meteen alle toneelverenigingen die ooit in Sint-Kruis actief zijn geweest, de revue te laten passeren, uiteraard te beginnen met het Koninklijk Toneelgezelschap Reynaert. Andere toneelkringen die in het spotlicht werden gezet waren Volksverheffing, eventjes zelfs ‘Vlaamsche Toneelbond” genoemd (1920 tot de mobilisatie van 1938), We Willen (circa 1920 tot e mobilisatie van 1939), Liefde en Vreugde, een toneelkring in Vivenkapelle (1942 tot circa 1957). Er was ook aandacht voor de toneelstukken die KSA Rooyghem, die sinds haar ontstaan in 1932 geregeld jongeren op de planken liet staan voor enerzijds luchtige en anderzijds moraliserende toneelopvoeringen ten voordele van de missies of voor de eigen werking. Ze speelden o.a. enkele stukken van auteur Staf Weyts wiens zonen KSA’ers waren. 

Aansluitend bij de expositie gaf de WGSK een brochure uit die Michel Stevens heeft geschreven met medewerking van Roger Vandewalle en Filip Degraeve.