Kermis 2006: Sint-Kruis in den grooten oorlog


De kermisexpositie van september 2006 schetste de betekenis van een bezetting voor een concreet dorp als Sint-Kruis. In kastelen en burgerwoningen huisden militairen die zich graag lieten fotograferen, bv. in de huidige Prins Albertstraat. Affiches gaven Duitse verordeningen weer. Luchtfoto's en particuliere foto's toonden het effect van bombardementen. De expo had ook aandacht voor het monument van de gesneuvelden en gaf een biografiezicht van de er op afgebeelde slachtoffers.  

Voor de gelijknamige publicatie zocht Pol Declercq op onder welke omstandigheden 41 Sint-Kruise militairen sneuvelden. De bijhorende brochure bevat ook een militaire biografie van 422 militairen uit Sint-Kruis en dus ook Vivenkapelle tijdens de oorlog van 1914-1918, een kroniek van die vier jaren met citaten uit een dagboek van een kloosterzuster van Spermalie die de oorlog meemaakte vanuit het weeshuis Heilig Hart (nu Nieuwland) en Duitse lijsten van bv. kastelen, bezitters van paarden, wagens, bomen…. Een getuigenis van Julien Schaeverbeke over zijn ervaringen aan het front maken het verhaal levendig.