Kermis 2007: Kijk eens in de Kast

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van onze werkgroep kregen de bezoekers bijna letterlijk een inkijk in onze kasten: wat verzamelen en bewaren we zoal? De titel “Kijk eens in de kast!” was meteen ook een oproep naar de bewoners van Sint-Kruis om ook hun merkwaardige volks- of heemkundige voorwerpen een plaats te geven in de expositie. Die oproep werd slechts spaarzaam beantwoord.

Via de voorwerpen presenteerden we aan het grote publiek 20 jaar heemkundige activiteit met de focus op voorbije exposities en bijbehorende publicaties. Telkens vertelde een merkwaardig voorwerp iets meer. Aan de expositie was een zoekwedstrijd verbonden.

Wat viel er zoal te zien? Een briefje dat arbeiders in de 19de eeuw in een fles hadden verborgen onder een voetstuk van een beeld voor het kasteel Veltem en bij de afbraak  per toeval werd ontdekt; enkele fotografische glasplaten; een doopregister van de parochie; een oude kaart; de kepie van een veldwachter, luchtfoto’s, glasraampjes, een stukje beschilderd textiel dat afkomstig is van een Chinees prieeltje uit de tuin van het kasteel Rooighem....