25 en 26 april 2009: In het spoor van Karel De Stoute (over de keizerlijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan)


Het thema van Erfgoedzondag 2009 was ‘Vriendschap’. In Brugge liep ook een indrukwekkende tentoonstelling over Karel De Stoute. Die twee invalshoeken brachten voorzitter Johan Weyts en zijn in 1476 door Karel De Stoute gestichte Schuttersgilde tot de idee om op de kar van Erfgoedzondag te springen. Het werd een gelegenheid om het ruime publiek inzage te geven in het rijke erfgoed van de vereniging en kennis te geven van de gelijknamige publicatie over de vereniging.

Archiefbeheerder was zijn broer Dries Weyts die ook lid is van Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis. Op die manier kwam de bal in ons kamp gerold, meer bepaald voor de voeten van Eric Colenbier die de expositie uittekende volgens wat beschikbaar en wenselijk was. De samenwerking tussen de schutterskring en de WHSK leidde tot een voor de bezoekers indrukwekkende expositie in de zaal van de liggende wip, waar o.a. de schilderijen hangen van de hoofdmannen en keizers. Het gildelokaal ligt op terreinen van het vroegere Blauwkasteel.

In de rand van de tentoonstelling werden ook twee andere items en publicaties voorgesteld: “De schuttersgilde Door Sneeuw en Vorst” en “Van Zuylen en Blauwkasteel” (Rita Bossuyt)