Kermis 2018: 60 jaar Brugs Ommeland


De werkgroepen van Brugs Ommeland, Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle vierden samen de diamanten verjaardag van hun ‘moedervereniging’. Onder regie van secretaris Yvette Kemel kreeg elke werkkring de kans zichzelf in de kermisexpositie voor te stellen via vier paneeltjes en enkele merkwaardigheden uit hun collectie. De expo ging door in de vroegere trouwzaal van De Zorge.

Je vindt hier die vier paneeltjes waarop wij ons toen voorstelden, samen met ons oudste object in onze collectie: een oorkonde uit 1465 over Warren in de Polderstraat. Andere realia waren: een stuk beschilderd textiel dat op een of andere manier in onze collectie kwam en dat afkomstig is van een Chinees prieeltje uit de tuin van het kasteel Rooighem, we toonden via een kadasterkaart uit 1853 en luchtfoto’s uit 1961, 1970 en 2016 de verstedelijking van Sint-Kruis, vertelden wat we deden met het graf van de Sint-Kruise volksfiguur Pringiertje,  met een grafgedenksteen uit 1516 en met de glasramen en het Heilig-Hartbeeld van de verdwenen basisschool Sint-Henricus (later O.-L.-Vrouwecollege afdeling D). Door ook te tonen hoe mooi een weliswaar onvolledige collectie glasraampjes, sierborden, tegels en medailles kan zijn hoopten we dat onze beperkte collectie zou worden aangevuld, wat ook deels gebeurd is.