Kermis 2019: Sint-Kruis als landelijk dorp in de jaren 1800 + 100 jaar Landelijke Gilde Sint-Kruis


Sint-Kruis was in de 19de eeuw een landelijk dorp met nog geen 200 woningen. Ze waren verspreid over drie bescheiden woonkernen (Sint-Kruis, Male, Vivenkapelle) en een uitgestrekt platteland met  boerderijen en kastelen. Er waren in 1809 slechts 1.100 en in 1830 zowat 1.500 Sint-Kruizenaars. De grond was overwegend in  handen van grootgrondbezitters: plaatselijke kasteelheren en vooral renteniers uit Brugge. Bijna een vijfde van Sint-Kruis was door hen bebost. Tegen de Brugse stadsrand woonden tuiniers. Grote en kleine boeren leefden overwegend van de akkerbouw, vooral rogge en aardappelen. Weiland was er nauwelijks. Ter ondersteuning van deze boeren werd in 1890 de Belgische Boerenbond opgericht, met in 1919 een afdeling in Sint-Kruis. 

De tentoonstelling is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis en de jubilerende Landelijke Gilde Sint-Kruis. 

Vanuit enkele recent ontdekte merkwaardige kaarten uit de 19de eeuw en de insteek van de Landelijke Gilde over landbouw in de jaren 1800 werd geschetst hoe we ons Sint-Kruis in de 19de eeuw mogen voorstellen. Oude foto's, reproducties van schilderijen, studieboeken, kaarten, grafieken en realia maakten het verhaal concreet. De betekenis van 100 jaar Landelijke Gilde in Sint-Kruis ontbrak niet. Een originele kaart van de Watering van de Brouck uit 1840 en een muurvullende compilatie van de kaarten uit het door het Brugse Stadsarchief verworven kadasterboek van Sint-Kruis uit 1809 waren de blikvangers. 

De kermisexpositie mocht zowat 600 bezoekers ontvangen. Voor de expositie bood De Zorge te weinig ruimte om de rijke schat aan foto's en schilderijen uit Sint-Kruise huiskamers te tonen. Die vind je wel terug in de gelijknamige publicatie. Voor meer info zie 'publicaties'.