LEOPOLD DEBRUYNE, molenaar en schepen

28 augustus 1843 – 30 juli 1921


Leopold Debruyne stamt uit een oud molenaarsgeslacht dat zich in 1792 in Sint-Kruis kwam vestigen. De molensite zelf is veel ouder: reeds sinds circa 1610 stond er een staakmolen op Sijseels grondgebied, net aan de paallandengrens nabij de herbergen ’t Schaak, Drye Coninghen en Voormesele, in de oostelijke binnenhoek die gevormd wordt door de toenmalige Molenstraat - nu Leopold Debruynestraat - en de molenwegel (“het wegeltje“ of Leopold Debruynestraat 56-64). Ten oosten ervan liep in een grote bocht een kerkwegel, de huidige Schaakstraat. Zie hiervoor het fragment uit de Franse kadastrale kaarten van 1809 (SAB).

Leopolds grootvader, Pieter Debruyne (1767- 1827) kwam uit Beernem en nam in 1792 de korenmolen over. Hij was gehuwd met Isabella Vandenbroucke. Ze hadden vijf kinderen. Er was aan de maalderij een bakkerij verbonden, die door familieleden werd gerund. Die gaf uit op de huidige Moerkerkse Steenweg nabij de kerk. De molenwegel verbond de molen met bakkerij Debuyne. Ook dat is te zien op de Franse kadastrale kaart van 1809.

Pieters oudste zoon, Robert Debruyne (1799-1865), de vader van Leopold, nam de zaak over circa 1827, na het overlijden van zijn vader. Robert huwde in 1840 met Isabella Timmerman (1803- 1875). Zij was de dochter van Joannes Timmerman en Rosa Coene. Volgens het kadaster van 1836 bezat de familie zes kavels van samen 84 are en 72 centiare. Moeder Isabella Timmerman maakte nog de geboorte van haar drie kleinkinderen mee en overleed in haar huis in de Molenstraat (= Leopold Debruynestraat) op 20 november 1875. Ze was 72 jaar geworden. Ondertekenaars van de overlijdensakte waren leraar Joseph Cafmeyer en landbouwer Leopold Hoste.

Leopold Debruyne, de enige zoon van Robert en Isabella, werd in Sint-Kruis geboren op 28 augustus 1843. Getuigen bij de geboorteaangifte waren zijn oom, broodbakker Martin(us) Debruyne, 35 jaar (° 11 nov 1807-1866) en herbergier Frans Hoste, 44 jaar oud. Martinus had ook een zoon die Leopold Debruyne heette en bakker was.

Molenaar Leopold huwde in de kerk van Sint-Kruis op 17 juli 1872 met Clemence Sophie Deschepper, geboren op 16 december 1849. Zij was dochter van landbouwer Albert(us) Deschepper en van Joanna Debackere. Leopold en Clemence namen hun intrek in de toenmalige Molenstraat 274. Ze kregen drie kinderen: Sidonie (1873-1946), Léon (1874-1939) en Leontine (1875-1926). Leontine huwde in april 1902 met Arthur Van Hoorickx (° 19 januari 1874), zoon van de veehandelaar Ludovicus die tegenover hen langs de Molenstraat woonde.

Leopold volgde zijn vader op als eigenaar en molenaar in 1892. Zijn echtgenote Clemence overleed thuis op 16 mei 1898 en was slechts 48 jaar geworden. Aangifte van haar overlijden gebeurde o.a. door schilder Gustave Linthout, wiens graf vandaag schuin tegenover het graf van Leopold Debruyne ligt.

◄  De molen van Debruyne, familiearchief Debruyne

Weduwnaar Leopold liet op 62-jarige leeftijd, in 1905, langs de huidige Schaakstraat een vrijstaand molenaarshuis bouwen. Architect was Walter Van Robays uit Sint-Kruis. Leopold liet in het houtwerk van de dakkapel de datum ‘1905’ en zijn initialen ‘L’ en ‘B’ aanbrengen. Die zijn tot op vandaag zichtbaar. Vandaag is het adres van die molenaarswoning Schaakstraat 93. Op de noordelijke zijgevel zijn nog sporen te zien van een geschilderde cartouche waarin wellicht een tekst, bv. “Maalderij Debruyne’, zal gestaan hebben. Leopold liet naast het huis ook een winkelgedeelte, een maalderij, stallingen, een wagenhuis en een bakhuis bouwen. Hij had drie knechten en een maalder in dienst. Het dubbelhuis is sinds 2005 opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed Bouwen door de eeuwen heen, p. 173.

Foto's: Eric Colenbier, zomer 2022

Politieke carrière

 Leopold Debruyne werd na de gemeenteraadsverkiezingen van 1907 samen met Jules Dooghe gemeenteraadslid namens de partij Christen Blok. Hij bleef dat ook na de verkiezingen van 1912.

Op 15 september 1913 overleed schepen Leopold Hoste. Daardoor kwam een van de twee schepenzetels vrij. Men vroeg aan raadslid Leopold Debruyne om hem Hoste op te volgen. Debruyne aanvaardde en werd op 10 oktober 1913 aangesteld als schepen van Sint-Kruis. Hij ondertekende in die functie tal van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, bouwaanvragen en andere officiële documenten. De burgemeester was toen Fernand Maleingreau d’ Hembise van dezelfde partij.   

In 1914 zocht Leopold mee om de financiële problemen van de gemeente op te lossen die waren ontstaan door de Duitse bezetting en door de stijgende vraag naar gemeentelijke armoedehulp. De gemeente ging een lening aan bij de plaatselijke bank Raiffeisenkas (later Cera en nu KBC) en bij particulieren uit Sint-Kruis “tot zes maanden na de vrede.” Leopolds naam komt voor in die lijst van geldschieters.

Omwille van de Duitse bezetting nam burgemeester Maleingreau d’ Hembise eind 1915 ontslag. Het is eerste schepen Karel Van Robaeys, een houtbewerker, die wordt aangesteld als dienstdoend burgemeester, voor het eerst sinds bijna 100 jaar geen edelman. Leopold Debruyne wordt daardoor eerste schepen en een belangrijk aanspreekpunt.

Zijn moeilijkste dag als eerste schepen was de verplichte aanwezigheid bij de executie van Jules Delaplace door de Duitse bezetter op 8 mei 1916, Heilig-Bloeddag.

Op 30 juli 1921 overleed Leopold in zijn woning. In overlijdensakte 36 van Sint-Kruis van het jaar 1921 wordt hij ‘rentenier’ genoemd, wonende Molenstraat 552. De aangifte gebeurde o.a. door zijn enige zoon, ‘Leo’ Debruyne, molenaar, 47 jaar. Leopold Debruyne werd op het kerkhof van Sint-Kruis begraven in het toenmalige vak 2, grafnummer 74-75, waarin zijn vrouw Clemence De Schepper al lag begraven. Dat graf werd bij de aanleg van de parking naast de kerk overgeplaatst naar de nieuwe begraafplaats van Sint-Kruis en ligt nu in rij 17a.

In december 1926 besloot de gemeenteraad als eerbetoon een stuk van de Molenstraat naar hem te noemen. Nogal wat van zijn gronden werden verkaveld in de wijk ’t Veld, Altenastraat, Akkerstraat.

Verdere toekomst van de molen.

Zijn zoon Léon (17 april 1874 – 27 februari 1939) huwde op 12 november 1902 met Bertha Augusta Viane (°28 juni 1873), dochter van Joseph Viane (+ 13 aug 1896) en Eugenia Neyt. Zij verloren op 17 november 1906 een zoontje van amper zes maanden oud. Het was genoemd naar zijn overgrootvader, Robert. Diezelfde naam werd in 1910 opnieuw gegeven aan hun tweede zoon die dus ook Robert heette. Een derde zoon, André, werd geboren in 1913 en werd later bediende in de zaak.

Omdat dieselmotoren de functie van windmolens hadden overgenomen, stond de molen reeds jaren werkloos in het landschap. Vader Leon en zonen Robert en André verkochten daarom na het overlijden van hun (groot)vader Leopold de grond waarop de molen stond aan hun oom veehandelaar Ludovicus Van Hoorickx, die gehuwd was met tante Leontine Debruyne. Ludovicus en zijn zoon Arthur lieten de staakmolen in 1922 afbreken en bouwden daarop een koeienstal. Ze runden namelijk een koopmansbedrijf van hoornvee. Aan de overkant van het molenwegeltje kwam een weegbrug. Ze woonden in een statige grijs geplamuurde dubbele woning aan de zuidkant van de Leopold Debruynestraat. Ludovicus en zijn vrouw Rosalie Huys woonden in de ene helft en zoon Arthur en schoondochter Leontine in de andere helft van het herenhuis. Dat werd later een B&B en in 2020 afgebroken voor een parking van de Lidl. Het molenwegeltje bleef lange tijd een aardeweg die langs de school liep richting Schaakstraat. De wegel werd verhard en de molengrond werd verkaveld en bebouwd.

 

Leon Debruyne huwde op 12 november 1902 met Bertha Viaene (°1873), dochter van Jozef Viaene en Eugenia Neyt. (foto: privécollectie Duyck) 

◄ Op 30 juli 1921 is Leopold Debruyne overleden, rentenier, wonende Molenstraat 52 en daar overleden, geboren 28 augustus 1843, zoon van Robert Debruyne en Isabelle Clara Timmerman, weduwnaar van Clemence Sophie Deschepper. Dit meldden zijn zoon Leo Debruyne, molenaar (47 jaar) en Michel Delbeke, fabrikant (28 jaar) en geen bloedverwant. (SAB, Burgerlijke stand Sint-Kruis 7, overlijdens 1921, akte 036).

ANEKDOTE: diefstal van de eikenhouten traamkar van mulder (maalder) Leopold Debruyne in de nacht van 1 op 2 maart 1892. De wagen was grauw geschilderd en droeg het opschrift “Leopold Debruyne, Mulder, St-Kruis, Provincie Westvlaanderen’.  (zie hierboven) Uit de Gazette van Brugge, 5 maart 1892 (SAB)

Reconstructiefoto van de gestolen ‘mulderstraamkar’


De andere LEOPOLD DEBRUYNE (1845-1912)

Meerdere van elkaar afhankelijke publicaties, beginnend met Schouteet (1977), herhalen dat schepen Leopold Debruyne in 1912 zou zijn overleden. Dit berust echter op een persoonsverwisseling met zijn neef die bakker was. Die werd op 28 november 1845 geboren als zoon van bakker Martinus Debruyne, 38 j (1807-1866) en Cecilia Coleta De Backer, 28 jaar (1818-). Getuigen van de geboorteaangifte waren landbouwer Jacob Hoste, 52 jaar en herbergier Frans Hoste, 46 jaar. Martinus, zijn vader, is een broer van Robertus, vader van molenaar Leopold Debruyne.

Bakker Leopold Josephus Debruyne was vierde kind van een gezin van 7 bakkers: Louis (°30 maart 1840), Marie (°5 maart 1842), Joseph (°6 nov 1843), Leopold (°28  nov 1845), César (°19 juli 1847, tijdje in Gent gewoond tot 1866), Clemence (°22 april 1849 en overleden in 1860), Louise = Ludovica (°23 juli 1851). Helena Viane woonde in als dienstmeid, Eduard Lefever als bakker,

Bakker Leopold Debruyne woonde langs de Moerkerkse Steenweg 145, bleef ongehuwd en overleed op 28 juli 1912 als ‘rentenier’. (SAB, Akten Burgerlijke stand 7, Sint-Kruis 1912, overlijdens 047). Wellicht is hij de L. Debruyne die in 1888, 1894, 1897 en 1898 een gans jaar brood mocht leveren aan de gevangenis van Brugge (zie aanbestedingen Gazette van Brugge, 14 november 1887, 4 oktober 1897, enz..).

Het is wat met foute jaartallen bij schepen Leopold Debruyne. Een tweede fout staat nog steeds te lezen op een straatnaambord: daar staat dat hij tot 1927 schepen zou geweest zijn, maar toen was hij al zes jaar dood…


Eric Colenbier, september 2023

 

Verdere informatie: zie expositieborden van de kermistentoonstelling september 2022.