Erfgoeddag 2012: Helden

Onze expo: ‘Een medaille of straatnaam - erkenning voor een held’   

Wat hebben Emmanuel de Neckere, Lieven Bauwens en Albert Serreyn gemeen? Een straatnaam in Brugge. Een hele eer! Wat maakt iemand tot held? En wie bepaalt dat?

 

De expositie liet helden van toen de revue passeren: wie waren ze en wat was hun heldendaad? Ook wie met evenveel moed en zelfopoffering hun leven riskeerden, maar geen straatnaam kregen en daardoor voor velen onbekend bleven, kregen op de tentoonstelling de verdiende aandacht: Julien Saelens, Jules Delaplace, Gaston Roelandts, Leo De Foere, partizaan Albert Serreyn, baron Didier de Pierpont, Reynold Haesebrouck die de onbekende soldaat uitkoos, spionne Anne Lowyck, Michel Vanhamme, Emmanuel de Neckere en Lieven Bauwens.

 

Geïnteresseerden konden tijdens dat weekend deelnemen aan een heemkundige fietstocht naar straten die naar een held zijn genoemd, vooral oorlogshelden, verzetslui en spionnen die hun leven verloren tijdens een gevecht of gefusilleerd werden door de vijand. Bij dat straatnaambord kwam men dan te weten wie de man of vrouw was. De fietstocht eindigde aan De Zorge voor een bezoek aan de tentoonstelling.

Origineel idee van de initiatiefnemers was dat de bewoners uit de Albert Serreynstraat, Michel Van Hammestraat, Leo de Foerestraat, Julius Delaplacestraat, Gaston Roelandtsplein en Emmanuel de Neckerestraat in april 2012 een flyer met quizvragen in de bus kregen. Daarin deden drie vragen hen nadenken over de persoon naar wie hun straat is genoemd. Ze konden de antwoorden vinden in de tentoonstelling.  Op het einde van het Erfgoedweekend ging een prijsuitreiking door.

 

Deze Erfgoeddag kwam er in dank zij een samenwerking tussen de Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, de werkgroepen Bewoning Sint-Andries, Heemkunde Sint-Kruis en Erfgoed Sint-Michiels, de heemkundige kring Arsbroek, Familiekunde Brugge en de Koninklijke Maatschappij Numismatica voor Brugge en het Vrije.